0%

Ukoliko želite sudjelovati u ispunjavanju upitnika morate se registrirati.

Nakon unosa traženih podataka na e-mail adresu koju ste naveli zaprimit ćete daljnje upute.

Otpornost stručnjaka različitih profesija

OSOBNA SUGLASNOST ZA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU

 

Poštovani,

želimo Vam zahvaliti što ste pokazali interes za sudjelovanjem u ovom istraživanju.

Glavni cilj ovog znanstvenog istraživanja je ispitati proces otpornosti kod stručnjaka različitih profila. Zanima nas što sve doprinosi uspješnom nošenju s nepovoljnim životnim iskustvima te postoje li razlike u tom procesu kod stručnjaka pomagačkih i drugih profesija. Pri tome kao „pomagače“ podrazumijevamo stručnjake čija profesija uključuje pružanje psihosocijalne pomoći ljudima (npr. psiholozi, socijalni pedagozi, psihijatri, socijalni radnici, pedagozi).

Ispunjavanjem ovog upitnika pružiti ćete nam podatke koji će omogućiti bolje razumijevanje čimbenika koji su ključni za uspješno suočavanje i poticanje otpornosti. To će nam dati podlogu za stvaranje znanstveno osnovanih strategija za jačanje otpornosti i dobrobiti stručnjaka različitih profila.

 

Upitnik se sastoji od tri dijela: a) pitanja koja se odnose na uobičajene okolnosti života, b) pitanja koja se odnose na prošla iskustva (iz djetinjstva) te c) pitanja koja se odnose na sadašnja (trenutna) iskustva.

Kako bismo dobili uvid u promjenjive procese suočavanja i otpornosti, istraživanje planiramo provesti u tri vremenske točke. Ovo je prva vremenska točka. Sudjelovanje u prvoj vremenskoj točki ne obvezuje Vas na daljnje sudjelovanje u istraživanju.

Kako bismo vam mogli poslati poziv za nastavak istraživanja, važno je da nam ostavite svoj e-mail. Pri tome je važno napomenuti da je sudjelovanje u istraživanje potpuno povjerljivo, odnosno podaci o ispitanicima i odgovori na upitniku drže se na različitim mjestima te istraživači imaju pristup samo anonimiziranim odgovorima.

Istraživanje je dobrovoljno te zadovoljava sve etičke standarde istraživanja, a u svakom trenutku možete odustati.

Važno je napomenuti kako razmišljanje o različitim prošlim i trenutnim teškim životnim iskustvima i procesima može biti važno i korisno, a ponekad može biti i uznemirujuće. Ipak, ne očekujemo da će Vam postupak ovog istraživanja uzrokovati više neugode od uobičajenih razgovora o ovim temama unutar obitelji i s prijateljima/icama. Ukoliko osjetite veću razinu neugode, želimo Vas uputiti kako u svakom trenutku možete odustati od daljnjeg ispunjavanja upitnika. Isto tako, na kraju upitnika ćemo Vas uputiti na moguće formalne izvore podrške u slučaju neugodnih osjećaja.

Molimo Vas da pažljivo i iskreno odgovarate na pitanja koja ćemo Vam postaviti. Vaši odgovori bit će korišteni isključivo u znanstvene svrhe i samo na razini prosjeka za veći broj ljudi. Ispunjavanje cijelog upitnika trajat će otprilike 20-25 minuta.

Zahvaljujemo unaprijed na vremenu koje ćete odvojiti za sudjelovanje u istraživanju!

Za sva dodatna pitanja i informacije stojimo Vam na raspolaganju. Možete nas kontaktirati putem e- maila: ivana.maurovic@erf.unizg.hr

 

 

Registracijom pristajete na pohranu Vaše email adrese i slanje dodatnih uputa za sudjelovanje u istraživanju.

Članovi istraživačkog tima:
doc.dr.sc. Ivana Maurović1
dr.sc. Maja Tadić Vujčić2
doc.dr.sc. Valerija Križanić3
doc.dr.sc. Miranda Novak1
doc.dr.sc. Linda Rajhvajn Bulat4
doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević1
Ljubica Paradžik5, dr.med., spec. psihijatar
Ana Amidžić6, mag. socijalne pedagogije
Danijela Jambrečina, studentica1
Sara Kurtović, studentica1
Doris Puljić, studentica1
Martina Vanjurek, studentica1
___________________________________________
1. Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
3. Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strosmayerra u Osijeku
4. Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5. Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb
6. Osnovna škola Vijenac, Osijek